İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Stratejik planının katılımcı anlayışına uygun olarak hazırlanabilmesi için Dış Paydaş Anketi siz değerli paydaşlarımızın; görüş, öneri ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Dış Paydaşlarımız olarak değerli düşüncelerinizi samimiyet ile paylaşmanız, sağlıklı bir analiz yapmamız açısından önem arz etmekte olup, katılımcıların kimlik bilgilerin paylaşılması gerekmemektedir.

Üniversitemiz Dış Paydaş Anketine  https://forms.gle/T38wkuP9PQV4T5H66 linki üzerinden  28 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik ortamda erişilebilecektir. Anketin Kurumunuzun ilgili birimlerine duyurularak, gönüllülük çerçevesinde doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.