2547 Sayılı Yasanın 40-A Görevlendirme İş Akış Şeması